top of page

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma ve Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) D-ZON (“Şirket”) tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir:

- webinar kaydının alınması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

- ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması

 

- sürekli iletişim halinde kalınması amaçlarıyla

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla iş/çözüm ortaklarımıza,       

D-ZON'un tüm bağlı kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza istinaden iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla hizmet alınan yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınıza yönelik başvurularınızı dzonturkiye@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.,

 

Yukarıda belirtilen kapsam, amaç ve süre dahilinde kişisel verilerimin işlenmesini, yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.

bottom of page